หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ประเมินการทำหน้าที่ครูฝึกฯ ระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการฝึก นศท. ติดต่อศูนย์ฝึกฯ
    การฝึกภาคสนามออนไลน์
    หน้าหลัก
    ประวัติหน่วยงาน
    ทำเนียบกำลังพล
    ภารกิจ
    การจัดหน่วย
    ปฏิทินการฝึก
    สถานศึกษา
    จำนวนนักศึกษา
   นักศึกษาวิชาทหาร
    นักศึกษาวิชาทหาร นศท. ยากไร้
    ข้อผูกพันกับทางราชการ
    การขอเลื่อนยศ
    การขอรับหนังสือวิทยฐานะ
    การขึ้นทะเบียน, การนำปลด
    การขอแต่งตั้งยศ
    เกณฑ์การแต่งตั้งยศ
    คุณลักษณะผู้สมัครปี 1
    เรื่องที่ นศท./ผู้ปกครอง ควรรู้
    เครื่องแบบ นศท.
    คำสั่งแต่งตั้งยศ ส.อ.
    คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ ร.ต.
    ธนาคารข้อสอบ
   ศูนย์ฝึกย่อย นศท.
    ศูนย์ฝึกย่อย อ.เถิน
    ศูนย์ฝึกย่อย อ.เเจ้ห่ม
    ศูนย์ฝึกย่อย อ.วังเหนือ
    ศูนย์ฝึกย่อย อ.งาว
   ชมรม นศท.
    วัตถุประสงค์
    คณะกรรมการ
    ภาพกิจกรรม ชมรม
  ชมรม ผกท.
    ทำเนียบ ผกท.
    แบบสำรวจสถานภาพ ผกท.
    ภาพกิจกรรม ชมรม
  หน่วยงานต่าง ๆ
    โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
    จิตอาสาพระราชทานโรงเรียนจิต
    หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
    กองทัพภาคที่ 3
    มณฑลทหารบกที่ 32
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
    --จำนวนผู้เข้าชม--    hit counter

 

      กำลังพลสำรอง ตรวจหาเชื้อโควิด-19
     “กำลังพลสำรอง ตรวจหาเชื้อโควิด-19” เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 ดำเนินการนำกำลังพลสำรอง ( กสร. ) เพื่อปฎิบัติราชการ ทำหน้าที่ครูฝึก นศท. (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 กำหนด 30 วัน ห้วงการฝึกตั้งแต่วันที่ 2 - 31 สิงหาคม 2564 ตามโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง บัญชี 2/63 และ 1/64 โดยมียอดผู้เข้ารับการฝึก นายทหาร 3 นาย, นายสิบ 6 นาย รวมจำนวน 9 นาย ตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ Rapid test ณ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมือง จว.ลำปาง โดยผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นลบทุกนาย ไม่พบกำลังพลสำรองฯ ติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใด และการดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้เป็นไปอย่างเคร่งครัด
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

  วันที่ : :   5 สิงหาคม 2564    เวลา : :  14:15:08    เปิดอ่าน : :   74 ครั้ง
รด.New Gen

ผู้บังคับบัญชา

พ.อ.นพดล  คามเกตุ
ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.32
โทร. 0 5483 9318

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ถนนพหลโยธิน ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
Tel. 054-839-318 สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 By ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ .32