หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ประเมินการทำหน้าที่ครูฝึกฯ ระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการฝึก นศท. ติดต่อศูนย์ฝึกฯ
    การฝึกภาคสนามออนไลน์
    หน้าหลัก
    ประวัติหน่วยงาน
    ทำเนียบกำลังพล
    ภารกิจ
    การจัดหน่วย
    ปฏิทินการฝึก
    สถานศึกษา
    จำนวนนักศึกษา
   นักศึกษาวิชาทหาร
    นักศึกษาวิชาทหาร นศท. ยากไร้
    ข้อผูกพันกับทางราชการ
    การขอเลื่อนยศ
    การขอรับหนังสือวิทยฐานะ
    การขึ้นทะเบียน, การนำปลด
    การขอแต่งตั้งยศ
    เกณฑ์การแต่งตั้งยศ
    คุณลักษณะผู้สมัครปี 1
    เรื่องที่ นศท./ผู้ปกครอง ควรรู้
    เครื่องแบบ นศท.
    คำสั่งแต่งตั้งยศ ส.อ.
    คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ ร.ต.
    ธนาคารข้อสอบ
   ศูนย์ฝึกย่อย นศท.
    ศูนย์ฝึกย่อย อ.เถิน
    ศูนย์ฝึกย่อย อ.เเจ้ห่ม
    ศูนย์ฝึกย่อย อ.วังเหนือ
    ศูนย์ฝึกย่อย อ.งาว
   ชมรม นศท.
    วัตถุประสงค์
    คณะกรรมการ
    ภาพกิจกรรม ชมรม
  ชมรม ผกท.
    ทำเนียบ ผกท.
    แบบสำรวจสถานภาพ ผกท.
    ภาพกิจกรรม ชมรม
  หน่วยงานต่าง ๆ
    โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
    จิตอาสาพระราชทานโรงเรียนจิต
    หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
    กองทัพภาคที่ 3
    มณฑลทหารบกที่ 32
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
    --จำนวนผู้เข้าชม--    hit counter

 

      หน่วยทหารสีขาว ปลอดยาเสพติด
     “หน่วยทหารสีขาว ปลอดยาเสพติด” เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 ดำเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดของกำลังพลสำรอง ( กสร. ) เพื่อปฎิบัติราชการ ทำหน้าที่ครูฝึก นศท. (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 กำหนด 30 วัน ห้วงการฝึกตั้งแต่วันที่ 2 - 31 สิงหาคม 2564 ตามโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง บัญชี 2/63 และ 1/64 โดยมียอดผู้เข้ารับการฝึก นายทหาร 3 นาย, นายสิบ 6 นาย รวมจำนวน 9 นาย ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมือง จว.ลำปาง ในการนี้หน่วยได้จัดเจ้าหน้าที่ครูฝึกเข้าสังเกตการณ์ ระหว่างการตรวจฯ ผลการตรวจเป็นลบทุกนาย ไม่พบกำลังพลสำรองฯ ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่อย่างใด และการดำเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดของกำลังพล เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาที่ต้องการให้หน่วยทหารสีขาว ปลอดยาเสพติด กำลังพลทุกนายต้องไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

  วันที่ : :   5 สิงหาคม 2564    เวลา : :  14:12:08    เปิดอ่าน : :   75 ครั้ง
รด.New Gen

ผู้บังคับบัญชา

พ.อ.นพดล  คามเกตุ
ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.32
โทร. 0 5483 9318

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ถนนพหลโยธิน ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
Tel. 054-839-318 สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 By ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ .32