หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ประเมินการทำหน้าที่ครูฝึกฯ ระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการฝึก นศท. ติดต่อศูนย์ฝึกฯ
    การฝึกภาคสนามออนไลน์
    หน้าหลัก
    ประวัติหน่วยงาน
    ทำเนียบกำลังพล
    ภารกิจ
    การจัดหน่วย
    ปฏิทินการฝึก
    สถานศึกษา
    จำนวนนักศึกษา
   นักศึกษาวิชาทหาร
    นักศึกษาวิชาทหาร นศท. ยากไร้
    ข้อผูกพันกับทางราชการ
    การขอเลื่อนยศ
    การขอรับหนังสือวิทยฐานะ
    การขึ้นทะเบียน, การนำปลด
    การขอแต่งตั้งยศ
    เกณฑ์การแต่งตั้งยศ
    คุณลักษณะผู้สมัครปี 1
    เรื่องที่ นศท./ผู้ปกครอง ควรรู้
    เครื่องแบบ นศท.
    คำสั่งแต่งตั้งยศ ส.อ.
    คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ ร.ต.
    ธนาคารข้อสอบ
   ศูนย์ฝึกย่อย นศท.
    ศูนย์ฝึกย่อย อ.เถิน
    ศูนย์ฝึกย่อย อ.เเจ้ห่ม
    ศูนย์ฝึกย่อย อ.วังเหนือ
    ศูนย์ฝึกย่อย อ.งาว
   ชมรม นศท.
    วัตถุประสงค์
    คณะกรรมการ
    ภาพกิจกรรม ชมรม
  ชมรม ผกท.
    ทำเนียบ ผกท.
    แบบสำรวจสถานภาพ ผกท.
    ภาพกิจกรรม ชมรม
  หน่วยงานต่าง ๆ
    โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
    จิตอาสาพระราชทานโรงเรียนจิต
    หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
    กองทัพภาคที่ 3
    มณฑลทหารบกที่ 32
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
    --จำนวนผู้เข้าชม--    hit counter

 

      เมื่อมีเภทภัยมา จิตอาสาพร้อมช่วยเหลือ ขจัดคลายความทุกข์เพื่อ โควิดหายมลายไป
     " เมื่อมีเภทภัยมา จิตอาสาพร้อมช่วยเหลือ ขจัดคลายความทุกข์เพื่อ โควิดหายมลายไป " เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 32/ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 และ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7 มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยนำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่ร่วมกับ สัสดีอำเภอแม่ทะ, อาสาสมัครประจำหมู่บ้านตำบลน้ำโจ้ และประชาชนจิตอาสาตำบลน้ำโจ้ ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่, ซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ และทำความสะอาดอาคาร เพื่อใช้เป็นสถานที่กักตัวประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด รวมถึงพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ณ วัดน้ำโจ้ หมู่ 5 ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จว.ลำปาง ในการนี้ประชาชนในพื้นที่รู้สึกมีความปลาบปลื้มยินดี และขอบคุณหน่วยงานทหารที่คิดถึงและไม่ทอดทิ้งกัน ในยามที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน #เราจะไม่ทอดทิ้งกัน #จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

  วันที่ : :   27 กรกฏาคม 2564    เวลา : :  10:08:07    เปิดอ่าน : :   77 ครั้ง
รด.New Gen

ผู้บังคับบัญชา

พ.อ.นพดล  คามเกตุ
ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.32
โทร. 0 5483 9318

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ถนนพหลโยธิน ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
Tel. 054-839-318 สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 By ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ .32