หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ประเมินการทำหน้าที่ครูฝึกฯ ระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการฝึก นศท. ติดต่อศูนย์ฝึกฯ
    การฝึกภาคสนามออนไลน์
    หน้าหลัก
    ประวัติหน่วยงาน
    ทำเนียบกำลังพล
    ภารกิจ
    การจัดหน่วย
    ปฏิทินการฝึก
    สถานศึกษา
    จำนวนนักศึกษา
   นักศึกษาวิชาทหาร
    นักศึกษาวิชาทหาร นศท. ยากไร้
    ข้อผูกพันกับทางราชการ
    การขอเลื่อนยศ
    การขอรับหนังสือวิทยฐานะ
    การขึ้นทะเบียน, การนำปลด
    การขอแต่งตั้งยศ
    เกณฑ์การแต่งตั้งยศ
    คุณลักษณะผู้สมัครปี 1
    เรื่องที่ นศท./ผู้ปกครอง ควรรู้
    เครื่องแบบ นศท.
    คำสั่งแต่งตั้งยศ ส.อ.
    คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ ร.ต.
    ธนาคารข้อสอบ
   ศูนย์ฝึกย่อย นศท.
    ศูนย์ฝึกย่อย อ.เถิน
    ศูนย์ฝึกย่อย อ.เเจ้ห่ม
    ศูนย์ฝึกย่อย อ.วังเหนือ
    ศูนย์ฝึกย่อย อ.งาว
   ชมรม นศท.
    วัตถุประสงค์
    คณะกรรมการ
    ภาพกิจกรรม ชมรม
  ชมรม ผกท.
    ทำเนียบ ผกท.
    แบบสำรวจสถานภาพ ผกท.
    ภาพกิจกรรม ชมรม
  หน่วยงานต่าง ๆ
    โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
    จิตอาสาพระราชทานโรงเรียนจิต
    หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
    กองทัพภาคที่ 3
    มณฑลทหารบกที่ 32
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
    --จำนวนผู้เข้าชม--    hit counter

 

      กองทัพบกห่วงใย ปลอดภัยจากโควิด พิชิตโรคร้ายไปด้วยกัน
     “กองทัพบกห่วงใย ปลอดภัยจากโควิด พิชิตโรคร้ายไปด้วยกัน” เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 32/ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 32 ยังคงให้การสนับสนุนการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดลำปางอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้อำนวยความสะดวก ประชาชนผู้มารับบริการการฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เปิดวีดีทัศน์ พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ที่ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทย ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) รวมถึงได้ทำการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและสังคม ซึ่งในการนี้ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมให้การสนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ดังกล่าว ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อ.เมือง จว.ลำปาง โดยประชาชนที่มารับบริการการฉีดวัคซีนฯ รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อการช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทย รวมไปถึงได้รับการขอบคุณจากประชาชนที่มาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นอย่างดี #เราจะฝ่าวิกฤตินี้ไปด้วยกัน #เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

  วันที่ : :   27 กรกฏาคม 2564    เวลา : :  10:01:07    เปิดอ่าน : :   73 ครั้ง
รด.New Gen

ผู้บังคับบัญชา

พ.อ.นพดล  คามเกตุ
ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.32
โทร. 0 5483 9318

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ถนนพหลโยธิน ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
Tel. 054-839-318 สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 By ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ .32