หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ประเมินการทำหน้าที่ครูฝึกฯ ติดต่อศูนย์ฝึกฯ ติดต่อผู้ดูแลระบบ
    หน้าหลัก
    ประวัติหน่วยงาน
    ทำเนียบกำลังพล
    ภารกิจ
    การจัดหน่วย
    แผนการฝึกประจำปี
    สถานศึกษา
    จำนวนนักศึกษา
    ติดต่อ
    ติดต่อผู้ดูแลระบบ
   นักศึกษาวิชาทหาร
   นักศึกษาวิชาทหาร นศท. ยากไร้
    ข้อผูกพันกับทางราชการ
    การขอเลื่อนยศ
    การขอรับหนังสือวิทยฐานะ
    การขึ้นทะเบียน, การนำปลด
    การขอแต่งตั้งยศ
    เกณฑ์การแต่งตั้งยศ
    การเรียกพล
    คณะลักษณะผู้สมัครปี ๑
     เรื่องที่ นศท. ควรรู้
     เรื่องที่ ผู้ปกครองควรรู้
    เครื่องแบบ นศท.ปี ๑-๓
    เครื่องแบบ นศท.ปี ๔-๕
    คำสั่งแต่งตั้งยศ ส.อ.
    ประกาศผลสอบ
   เมล็ดพันธุ์ใหม่หัวใจ นศท.
    แนวคิด/วัตถุประสงค์
    คณะกรรมการ
    กระดานสนทนา
             --จำนวนผู้เข้าชม--
               hit counter
หน่วยงานต่าง ๆ
    กองทัพบก
    กองทัพภาคที่ 3
    จังหวัดทหารบกน่าน
    จังหวัดทหารบกพะเยา
    จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี

     ข่าว/ภาพ กิจกรรม    ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ อ่าน
1   วันที่ 30 เม.ย.61 นศท.(รด.จิตอาสา) จาก วิทยาลัยอาชีว อ.เมือง 1 พฤษภาคม 2561 4266
2   วันที่ 26 เม.ย.61 นศท.(รด.จิตอาสา) จาก ร.ร.แจ้ห่มวิทยา อ.แจ้ห่มวิทยา 1 พฤษภาคม 2561 4297
3   วันที่ 25 เม.ย.61 นศท.(รด.จิตอาสา) จาก ร.ร.แจ้ห่มวิทยา อ.แจ้ห่มวิทยา 1 พฤษภาคม 2561 4263

พบทั้งหมด 3 รายการ : : รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

ดาวน์โหลด Logo
ดาวน์โหลด Logo
ดาวน์โหลด Logo
ผู้บังคับบัญชา

พ.อ.เกรียงศักดิ์  ปักคำไทย
ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.32
ดาวน์โหลด Logo
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ถนนพหลโยธิน ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
Tel. 054-839-318 สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 By ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ .32