หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ประเมินการทำหน้าที่ครูฝึกฯ ระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการฝึก นศท. ติดต่อศูนย์ฝึกฯ
    การฝึกภาคสนามออนไลน์
    หน้าหลัก
    ประวัติหน่วยงาน
    ทำเนียบกำลังพล
    ภารกิจ
    การจัดหน่วย
    ปฏิทินการฝึก
    สถานศึกษา
    จำนวนนักศึกษา
   นักศึกษาวิชาทหาร
    นักศึกษาวิชาทหาร นศท. ยากไร้
    ข้อผูกพันกับทางราชการ
    การขอเลื่อนยศ
    การขอรับหนังสือวิทยฐานะ
    การขึ้นทะเบียน, การนำปลด
    การขอแต่งตั้งยศ
    เกณฑ์การแต่งตั้งยศ
    คุณลักษณะผู้สมัครปี 1
    เรื่องที่ นศท./ผู้ปกครอง ควรรู้
    เครื่องแบบ นศท.
    คำสั่งแต่งตั้งยศ ส.อ.
    คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ ร.ต.
    ธนาคารข้อสอบ
   ศูนย์ฝึกย่อย นศท.
    ศูนย์ฝึกย่อย อ.เถิน
    ศูนย์ฝึกย่อย อ.เเจ้ห่ม
    ศูนย์ฝึกย่อย อ.วังเหนือ
    ศูนย์ฝึกย่อย อ.งาว
   ชมรม นศท.
    วัตถุประสงค์
    คณะกรรมการ
    ภาพกิจกรรม ชมรม
  ชมรม ผกท.
    ทำเนียบ ผกท.
    แบบสำรวจสถานภาพ ผกท.
    ภาพกิจกรรม ชมรม
  หน่วยงานต่าง ๆ
    โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
    จิตอาสาพระราชทานโรงเรียนจิต
    หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
    กองทัพภาคที่ 3
    มณฑลทหารบกที่ 32
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
    --จำนวนผู้เข้าชม--    hit counter

 


     ข่าวประชาสัมพันธ์    ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ อ่าน
21   การรับสมัคร และรับรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร 27 กรกฏาคม 2564 73
22   การรับสมัคร และรับรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร 27 กรกฏาคม 2564 71
23   การรับสมัคร และรับรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร 27 กรกฏาคม 2564 71
24   จิตอาสาพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ 27 กรกฏาคม 2564 71
25   การรับสมัคร และรับรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร 27 กรกฏาคม 2564 72
26   จิตอาสาห่วงใย ร่วมใจบริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ 27 กรกฏาคม 2564 71
27   การรับสมัคร และรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร 27 กรกฏาคม 2564 71
28   จิตอาสาพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ 27 กรกฏาคม 2564 71
29   หน่วยทหารสีขาว ปลอดยาเสพติด 27 กรกฏาคม 2564 71
30   การรับสมัคร และรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร 27 กรกฏาคม 2564 71
31   ตรวจสถานที่รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร 27 กรกฏาคม 2564 71
32   มั่นใจ รวมใจ ทหารไทย พิชิตโควิด-19 27 กรกฏาคม 2564 71
33   แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่รับสมัคร นศท.ชั้นปีที่ 1 (ใหม่) และรับรายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ 2-3 27 กรกฏาคม 2564 71
34   พิธีมอบเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 27 กรกฏาคม 2564 71
35   พิธีทำบุญวันสถาปนาหน่วย 27 กรกฏาคม 2564 71
36   19 สิ่งที่ทหารไทยทำในสถานการณ์ โควิด - 19 23 กรกฏาคม 2564 71
37   ศูนย์สานงานต้านภัยโควิค กองทัพบก 23 กรกฏาคม 2564 71

พบทั้งหมด 37 รายการ : : รวมทั้งหมด : 2 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1]

รด.New Gen

ผู้บังคับบัญชา

พ.อ.นพดล  คามเกตุ
ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.32
โทร. 0 5483 9318

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ถนนพหลโยธิน ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
Tel. 054-839-318 สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 By ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ .32