หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ประเมินการทำหน้าที่ครูฝึกฯ ระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการฝึก นศท. ติดต่อศูนย์ฝึกฯ
    การฝึกภาคสนามออนไลน์
    หน้าหลัก
    ประวัติหน่วยงาน
    ทำเนียบกำลังพล
    ภารกิจ
    การจัดหน่วย
    ปฏิทินการฝึก
    สถานศึกษา
    จำนวนนักศึกษา
   นักศึกษาวิชาทหาร
    นักศึกษาวิชาทหาร นศท. ยากไร้
    ข้อผูกพันกับทางราชการ
    การขอเลื่อนยศ
    การขอรับหนังสือวิทยฐานะ
    การขึ้นทะเบียน, การนำปลด
    การขอแต่งตั้งยศ
    เกณฑ์การแต่งตั้งยศ
    คุณลักษณะผู้สมัครปี 1
    เรื่องที่ นศท./ผู้ปกครอง ควรรู้
    เครื่องแบบ นศท.
    คำสั่งแต่งตั้งยศ ส.อ.
    คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ ร.ต.
    ธนาคารข้อสอบ
   ศูนย์ฝึกย่อย นศท.
    ศูนย์ฝึกย่อย อ.เถิน
    ศูนย์ฝึกย่อย อ.เเจ้ห่ม
    ศูนย์ฝึกย่อย อ.วังเหนือ
    ศูนย์ฝึกย่อย อ.งาว
   ชมรม นศท.
    วัตถุประสงค์
    คณะกรรมการ
    ภาพกิจกรรม ชมรม
  ชมรม ผกท.
    ทำเนียบ ผกท.
    แบบสำรวจสถานภาพ ผกท.
    ภาพกิจกรรม ชมรม
  หน่วยงานต่าง ๆ
    โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
    จิตอาสาพระราชทานโรงเรียนจิต
    หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
    กองทัพภาคที่ 3
    มณฑลทหารบกที่ 32
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
    --จำนวนผู้เข้าชม--    hit counter

 


     ข่าวประชาสัมพันธ์    ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ อ่าน
1   กำลังพลสำรอง ตรวจหาเชื้อโควิด-19 5 สิงหาคม 2564 69
2   หน่วยทหารสีขาว ปลอดยาเสพติด 5 สิงหาคม 2564 39
3   การฝึกทบทวนกำลังพลสำรอง 4 สิงหาคม 2564 64
4   ดูแลใส่ใจผู้ใต้บังคับบัญชา เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน 4 สิงหาคม 2564 41
5   พิธีเปิดการฝึกและประดับเครื่องหมายยศกำลังพลสำรอง 3 สิงหาคม 2564 65
6   การรับรายงานตัวกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหาร 3 สิงหาคม 2564 79
7   โครงการทหารพันธุ์ดี สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 2 สิงหาคม 2564 38
8   เทิดทูนไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 29 กรกฏาคม 2564 74
9   จิตอาสาพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ 29 กรกฏาคม 2564 60
10   ปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระชนมพรรษา 29 กรกฏาคม 2564 45
11   เมื่อชาวประชาเดือดร้อน หน่วยทหารไม่นิ่งนอนใจ จัดจิตอาสาเข้าขจัดภัย ดังทุกข์คลายเศร้าในทันที 27 กรกฏาคม 2564 66
12   เมื่อมีเภทภัยมา จิตอาสาพร้อมช่วยเหลือ ขจัดคลายความทุกข์เพื่อ โควิดหายมลายไป 27 กรกฏาคม 2564 75
13   19 สิ่งที่ทหารไทยทำในสถานการณ์ โควิด-19 27 กรกฏาคม 2564 36
14   ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดกองทัพบกเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ โควิด-19 27 กรกฏาคม 2564 45
15   ใจของผู้ให้ ยิ่งใหญ่เสมอ 27 กรกฏาคม 2564 24
16   กองทัพบกห่วงใย ปลอดภัยจากโควิด พิชิตโรคร้ายไปด้วยกัน 27 กรกฏาคม 2564 34
17   จิตอาสาห่วงใย ใส่ใจประชาชน ดูแลพี่น้องทุกคน เพราะเราคือจิตอาสา 27 กรกฏาคม 2564 38
18   การรับสมัคร และรับรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร 27 กรกฏาคม 2564 466
19   มั่นใจ รวมใจ ต้านภัยโควิด-19 27 กรกฏาคม 2564 38
20   การรับสมัคร และรับรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร 27 กรกฏาคม 2564 153

พบทั้งหมด 36 รายการ : : รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1 หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

รด.New Gen

ผู้บังคับบัญชา

พ.อ.นพดล  คามเกตุ
ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.32
โทร. 0 5483 9318

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ถนนพหลโยธิน ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
Tel. 054-839-318 สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 By ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ .32