หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ประเมินการทำหน้าที่ครูฝึกฯ ติดต่อศูนย์ฝึกฯ ติดต่อผู้ดูแลระบบ
    หน้าหลัก
    ประวัติหน่วยงาน
    ทำเนียบกำลังพล
    ภารกิจ
    การจัดหน่วย
    แผนการฝึกประจำปี
    สถานศึกษา
    จำนวนนักศึกษา
    ติดต่อ
    ติดต่อผู้ดูแลระบบ
   นักศึกษาวิชาทหาร
   นักศึกษาวิชาทหาร นศท. ยากไร้
    ข้อผูกพันกับทางราชการ
    การขอเลื่อนยศ
    การขอรับหนังสือวิทยฐานะ
    การขึ้นทะเบียน, การนำปลด
    การขอแต่งตั้งยศ
    เกณฑ์การแต่งตั้งยศ
    การเรียกพล
    คณะลักษณะผู้สมัครปี ๑
     เรื่องที่ นศท. ควรรู้
     เรื่องที่ ผู้ปกครองควรรู้
    เครื่องแบบ นศท.ปี ๑-๓
    เครื่องแบบ นศท.ปี ๔-๕
    คำสั่งแต่งตั้งยศ ส.อ.
    ประกาศผลสอบ
   เมล็ดพันธุ์ใหม่หัวใจ นศท.
    แนวคิด/วัตถุประสงค์
    คณะกรรมการ
    กระดานสนทนา
             --จำนวนผู้เข้าชม--
               hit counter
หน่วยงานต่าง ๆ
    กองทัพบก
    กองทัพภาคที่ 3
    จังหวัดทหารบกน่าน
    จังหวัดทหารบกพะเยา
    จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี

     ข่าวประชาสัมพันธ์    ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ อ่าน
ปักหมุด   การฝึกอบรมหลักสูตร ผกท.พ รุ่นที่ 36 และ ผกท. รุ่นที่ 45 9 มิถุนายน 2560 4322
ปักหมุด   ทำเนียบ ผกท. สถานศึกษาประจำปี 2560 21 มิถุนายน 2560 4300
1   ขอให้สถานศึกษาแจ้ง นศท. ชั้นปีที่ ๓/๖๐ มารับหนังสือสำคัญแสดงวิทยฐานะ 11 กันยายน 2561 4306
2   ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 9 พฤษภาคม 2561 4284
3   ปฏิทินการศึกษา นศท. ประจำปี 2561 1 พฤษภาคม 2561 4347
4   การแสดงความจำนงรับการประดับเครื่องหมาย ยศ ร.ต. ประจำปี ๒๕๖๑ 22 กุมภาพันธ์ 2561 4308
5   ประชาสัมพันธ์การเรียกเข้ารับราชการทหารเพื่อปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๖๑ (ห้วง ๒ ก.ค. ๖๑ - ๓๑ ก.ค. ๖๑) 18 ธันวาคม 2560 4286
6   ทำเนียบ ผกท. สถานศึกษาประจำปี 2560 21 มิถุนายน 2560 4300
7   การฝึกอบรมหลักสูตร ผกท.พ รุ่นที่ 36 และ ผกท. รุ่นที่ 45 9 มิถุนายน 2560 4322

พบทั้งหมด 7 รายการ : : รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

ดาวน์โหลด Logo
ดาวน์โหลด Logo
ดาวน์โหลด Logo
ผู้บังคับบัญชา

พ.อ.เกรียงศักดิ์  ปักคำไทย
ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.32
ดาวน์โหลด Logo
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ถนนพหลโยธิน ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
Tel. 054-839-318 สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 By ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ .32