หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ประเมินการทำหน้าที่ครูฝึกฯ ติดต่อศูนย์ฝึกฯ ติดต่อผู้ดูแลระบบ
    หน้าหลัก
    ประวัติหน่วยงาน
    ทำเนียบกำลังพล
    ภารกิจ
    การจัดหน่วย
    แผนการฝึกประจำปี
    สถานศึกษา
    จำนวนนักศึกษา
    ติดต่อ
    ติดต่อผู้ดูแลระบบ
   นักศึกษาวิชาทหาร
   นักศึกษาวิชาทหาร นศท. ยากไร้
    ข้อผูกพันกับทางราชการ
    การขอเลื่อนยศ
    การขอรับหนังสือวิทยฐานะ
    การขึ้นทะเบียน, การนำปลด
    การขอแต่งตั้งยศ
    เกณฑ์การแต่งตั้งยศ
    การเรียกพล
    คณะลักษณะผู้สมัครปี ๑
     เรื่องที่ นศท. ควรรู้
     เรื่องที่ ผู้ปกครองควรรู้
    เครื่องแบบ นศท.ปี ๑-๓
    เครื่องแบบ นศท.ปี ๔-๕
    คำสั่งแต่งตั้งยศ ส.อ.
    ประกาศผลสอบ
   เมล็ดพันธุ์ใหม่หัวใจ นศท.
    แนวคิด/วัตถุประสงค์
    คณะกรรมการ
    กระดานสนทนา
             --จำนวนผู้เข้าชม--
               hit counter
หน่วยงานต่าง ๆ
    หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
    กองทัพภาคที่ 3
    มณฑลทหารบกที่ 32
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี

     ข่าวกิจกรรม - ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
การฝึกทบทวน ผกท.ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อ 7 - 10 พ.ค.62 ศฝ.นศท.มทบ.32 ได้ทำการฝึกทบทวน ผกท.ประจำปี 2562…
อ่านข่าวกิจกรรม ย้อนหลังทั้งหมด !    

      ข่าวประชาสัมพันธ์ - ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ ( รอบที่ ๒ ) ปีการศึกษา ๒๕๖๒
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ (ชาย,หญิง) ปีการศึกษา ๒๕๖๒
     ปฎิทินการฝึก - ศึกษา นศท. ประจำปีการศึกษา 2562
     การแสดงความจำนงเข้ารับการประดับเครื่องหมายยศ ร.ต. ประจำปี 2562
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ ย้อนหลังทั้งหมด !    

 

 

เมื่อวันที่ 7 ก.พ.60 พล.ท.วิโรจน์ วิจิตรโท ผบ.นรด. และ คณะฯ ได้เข้าพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 ชั้นปีที่ 2-3 ปีการศึกษา 2560

 

เมื่อ 28 เม.ย.61 กำลังพลจาก มทบ.32 ร่วมช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน

 

ดาวน์โหลด Logo
ดาวน์โหลด Logo
ดาวน์โหลด Logo
ผู้บังคับบัญชา

พ.อ.เกรียงศักดิ์  ปักคำไทย
ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.32
ดาวน์โหลด Logo
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ถนนพหลโยธิน ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
Tel. 054-839-318 สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 By ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ .32