หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ประเมินการทำหน้าที่ครูฝึกฯ ระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการฝึก นศท. ติดต่อศูนย์ฝึกฯ
    การฝึกภาคสนามออนไลน์
    หน้าหลัก
    ประวัติหน่วยงาน
    ทำเนียบกำลังพล
    ภารกิจ
    การจัดหน่วย
    ปฏิทินการฝึก
    สถานศึกษา
    จำนวนนักศึกษา
   นักศึกษาวิชาทหาร
    นักศึกษาวิชาทหาร นศท. ยากไร้
    ข้อผูกพันกับทางราชการ
    การขอเลื่อนยศ
    การขอรับหนังสือวิทยฐานะ
    การขึ้นทะเบียน, การนำปลด
    การขอแต่งตั้งยศ
    เกณฑ์การแต่งตั้งยศ
    คุณลักษณะผู้สมัครปี 1
    เรื่องที่ นศท./ผู้ปกครอง ควรรู้
    เครื่องแบบ นศท.
    คำสั่งแต่งตั้งยศ ส.อ.
    คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ ร.ต.
    ธนาคารข้อสอบ
   ศูนย์ฝึกย่อย นศท.
    ศูนย์ฝึกย่อย อ.เถิน
    ศูนย์ฝึกย่อย อ.เเจ้ห่ม
    ศูนย์ฝึกย่อย อ.วังเหนือ
    ศูนย์ฝึกย่อย อ.งาว
   ชมรม นศท.
    วัตถุประสงค์
    คณะกรรมการ
    ภาพกิจกรรม ชมรม
  ชมรม ผกท.
    ทำเนียบ ผกท.
    แบบสำรวจสถานภาพ ผกท.
    ภาพกิจกรรม ชมรม
  หน่วยงานต่าง ๆ
    โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
    จิตอาสาพระราชทานโรงเรียนจิต
    หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
    กองทัพภาคที่ 3
    มณฑลทหารบกที่ 32
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
    --จำนวนผู้เข้าชม--    hit counter

      การเตรียมเอกสารยื่่นความจำนง ประดับยศ ว่าที่ร้อยตรี ประจำปี 2565
     หาก "ทหาร" คืออาชีพในฝันของใครหลายคนโอกาสนั้นมาถึงแล้ว!!!
     กำลังพลสำรอง ตรวจหาเชื้อโควิด-19
     หน่วยทหารสีขาว ปลอดยาเสพติด
     การฝึกทบทวนกำลังพลสำรอง
     ดูแลใส่ใจผู้ใต้บังคับบัญชา เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน
     พิธีเปิดการฝึกและประดับเครื่องหมายยศกำลังพลสำรอง
     การรับรายงานตัวกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหาร
     โครงการทหารพันธุ์ดี สร้างอาชีพ สร้างรายได้
     เทิดทูนไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
     จิตอาสาพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
     ปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระชนมพรรษา
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ ย้อนหลังทั้งหมด !    

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม), รายละเอียดการรายงานตัว และปฐมนิเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

การขอแต่งตั้งยศ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ - ๕

รด.New Gen

ผู้บังคับบัญชา

พ.อ.นพดล  คามเกตุ
ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.32
โทร. 0 5483 9318

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ถนนพหลโยธิน ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
Tel. 054-839-318 สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 By ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ .32