หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ประเมินการทำหน้าที่ครูฝึกฯ ระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการฝึก นศท. ติดต่อศูนย์ฝึกฯ
    หน้าหลัก
    ประวัติหน่วยงาน
    ทำเนียบกำลังพล
    ภารกิจ
    การจัดหน่วย
    ปฏิทินการฝึก
    สถานศึกษา
    จำนวนนักศึกษา
   นักศึกษาวิชาทหาร
    นักศึกษาวิชาทหาร นศท. ยากไร้
    ข้อผูกพันกับทางราชการ
    การขอเลื่อนยศ
    การขอรับหนังสือวิทยฐานะ
    การขึ้นทะเบียน, การนำปลด
    การขอแต่งตั้งยศ
    เกณฑ์การแต่งตั้งยศ
    คุณลักษณะผู้สมัครปี 1
    เรื่องที่ นศท./ผู้ปกครอง ควรรู้
    เครื่องแบบ นศท.
    คำสั่งแต่งตั้งยศ ส.อ.
    คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ ร.ต.
    ธนาคารข้อสอบ
   ศูนย์ฝึกย่อย นศท.
    ศูนย์ฝึกย่อย อ.เถิน
    ศูนย์ฝึกย่อย อ.เเจ้ห่ม
    ศูนย์ฝึกย่อย อ.วังเหนือ
    ศูนย์ฝึกย่อย อ.งาว
   ชมรม นศท.
    วัตถุประสงค์
    คณะกรรมการ
    ภาพกิจกรรม ชมรม
  ชมรม ผกท.
    ทำเนียบ ผกท.
    แบบสำรวจสถานภาพ ผกท.
    ภาพกิจกรรม ชมรม
  หน่วยงานต่าง ๆ
    หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
    กองทัพภาคที่ 3
    มณฑลทหารบกที่ 32
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
    --จำนวนผู้เข้าชม--    hit counter

 


     ข่าวกิจกรรม - ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
อ่านข่าวกิจกรรม ย้อนหลังทั้งหมด !    

      ข่าวประชาสัมพันธ์ - ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ ย้อนหลังทั้งหมด !    
บุญรอด เนล ปีเตอร์ จิระอนันต์ รด.จิตอาสา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พิธีจุดเทียนน้อมรำลึก 23 ตุลาคม 2562
นศท จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2562 รด.จิตอาสา(เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์) พิธีวางพวงมาลา 23 ตุลาคม 2562
ความสุขที่ยั่งยืน คือกำไรที่มั่นคง ทหารมณฑลทหารบกที่32ลำปางซับภัยหนาวให้ชาวเมืองปาน
ข้าวผัดไข่ดาวจานสุดท้าย รด จิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พิธีการเปิดการฝึก ศูนย์ฝึกย่อย โรงเรียนเถินวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562 การฝึกภาคปกติ และพิธีปิดการฝึก ของ ศฝ.ย่อย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
ประชาสัมพันธ์การซักซ้อมใหญ่พิธีสวนสนาม นศท. ศฝ.ย่อย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ฝึกบรรเทาสาธารณะภัย รร.วังเหนือวิทยา ศฝ.นศท.มทบ.32
ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น รร.วังเหนือวิทยา ศฝ.นศท.มทบ.32 Smart รด. รร. วังเหนือวิทยา ศฝ.นศท.มทบ.32
รด.จิตอาสา ศฝ.นศท.มทบ.32 ช่วยเหลือประชาชน พิธีเปิดการฝึก ศูนย์ฝึกย่อย อ.วังเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปี 2562 ศฝ นศท มทบ 32 ลำปาง พิธีปิดการฝึก ศูนย์ฝึกย่อย อ.เถิน ประจำปีการศึกษา 2562
รด.ไซเบอร์ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ .32 ผลิตสื่อในหัวข้อ สร้างวินัย สร้างนิสัย สร้างโลกใบใหม่ด้วยจิตใจการทิ้งขยะ โดย นศท.ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี รด.นวัตกรรม วิทยาลัยการอาชีพเถิน ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ .32 ได้ผลิตนวัตกรรม ไฟจราจรพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2562
รด.จิตอาสา ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ .32 ได้ร่วมช่วยเหลือ นศท.อภิชาติฯ ผู้ประสพอุบัติเหตุสูญเสียดวงตา เนื่องจากการฝึกงานฯ รด.ไซเบอร์ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ .32 ผลิตสื่อ รด.จิตสีขาว ประจำปีการศึกษา 2562
ดาวน์โหลด Logo
ดาวน์โหลด Logo
ดาวน์โหลด Logo
ดาวน์โหลด ตราสัญลักษณ์
ดาวน์โหลด ตราสัญลักษณ์
ดาวน์โหลด เพลง
ผู้บังคับบัญชา

พ.อ.เกรียงศักดิ์  ปักคำไทย
ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.32
รด.New Gen
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ถนนพหลโยธิน ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
Tel. 054-839-318 สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 By ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ .32